U PLASTICS

Kiest voor
duurzaamheid

Recyclage van plastic tot nieuwe kunststofproducten draagt bij tot een opmerkelijke vermindering van de milieu-impact van kunststofafval. Hierdoor behouden we onze waardevolle hulpbronnen, verminderen we onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en beperken we de hoeveelheid kunststofafval in de natuur.

U PLASTICS

Optimaliseren & recycleren

De uitdaging van veelzijdig KUNSTSTOF

Dankzij onze technologische vooruitgang kunnen we nieuwe
materialen ontwikkelen en recyclageprocessen verbeteren.

Minder afval

Door gebruik van gerecycleerde kunststof helpt U PLASTICS de hoeveelheid plasticafval aanzienlijk terug te dringen en een echt verschil te maken. Op deze manier dragen we bij aan een gezonde natuur en de bescherming van een fragiel ecosysteem.

Energiebesparing

De procedure van winning, raffinage en verwerking van grondstoffen tot kunststof kost opmerkelijk veel energie. Door te werken met gerecycleerde materialen reduceren wij ons energieverbruik tot een absoluut minimum.

Hulpbronnen behouden

Kostbare hulpbronnen zoals olie zijn zeer gegeerd in de creatie en verwerking van allerhande producten. Wij kiezen ervoor deze grondstoffen te sparen en enkel met gerecycleerde kunststof te werken.

Vermindering uitstoot broeikasgassen

Door bewust bezig te zijn met recyclage helpt U PLASTICS de uitstoot van broeikasgassen verminderen en de klimaatverandering beperken. Wij bekomen onze finale kunststof door recyclage van reeds bestaande plastics in plaats van productie van geheel nieuwe kunststof.

Creatie van jobs

Onze ambitie is natuurlijk voortdurende groei verwezenlijken en probleemoplossende antwoorden bieden op de vragen van onze klant. Om dit waar te maken rekenen wij op sterke werkkrachten met wie we samen een stabiele en rendabele toekomst kunnen uitbouwen. De kunststofindustrie staat nooit stil en evolueert constant. Dit betekent automatisch nieuwe werkgelegenheid voor onze lokale economie!

Kostenefficiëntie

Om een rendabel en gezond bedrijf te zijn en vooral ook te blijven, houden wij vast aan een degelijke kostenefficiëntie. Wij streven steeds naar een minimale kost bij het in kaart brengen van ons evenwicht tussen de effectiviteit en kosten van onze activiteiten.